dzisiaj jest: 19 marca 2019. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
 
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.1
 - Wydanie dowodu osobistego
 - Zameldowanie na pobyt stały
 - Zameldowanie na pobyt czasowy
 - Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 - Zmiany w Ustawie o EL
 - Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 - Likwidacja działalności gospodarczej
 - Zawarcie związku małżeńskiego
 - Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.2
Opłaty, czynsze, podatki
Uchwały
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Zameldowanie na pobyt czasowy
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY
(NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący lokalem okazuje tytuł prawny do lokalu.
Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

Opłaty

Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia

Niezwłocznie w obecności osoby meldującej się oraz właściciela lub najemcy lokalu.

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA