dzisiaj jest: 19 marca 2019. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
 
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.1
 - Wydanie dowodu osobistego
 - Zameldowanie na pobyt stały
 - Zameldowanie na pobyt czasowy
 - Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 - Zmiany w Ustawie o EL
 - Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 - Likwidacja działalności gospodarczej
 - Zawarcie związku małżeńskiego
 - Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.2
Opłaty, czynsze, podatki
Uchwały
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Zameldowanie na pobyt stały
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Zameldowanie na pobyt stały


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)


Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Zgłoszenie:
a) pobytu stałego – druk do pobrania na miejscu,
b) pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące – druk do pobrania na miejscu.
2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej
nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która
potwierdziła na formularzu meldunkowym fakt pobytu meldującego się.

Oryginały w/w. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

Informacje na temat opłat

Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

 


 

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA