dzisiaj jest: 19 kwietnia 2019. imieniny: Adolf, Leon, Tymon
 
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
ODPADY KOMUNALNE
Informacja

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec nad Wisłą jest firma REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, 02 – 961 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
          W Gminie Solec nad Wisłą poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 7,13% za 2013 rok. Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 29,86% za 2013 rok.

          W 2013 r. osiągnięto wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (100%).

Urząd Gminy w Solec nad Wisłą informuje
Urząd Gminy Solec nad Wisłą  informuje, że w grudniu 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na rok 2015. Odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Solec nad Wisłą będzie firma: REMONDIS. Nie uległa zmianie wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych i będzie wynosić tak jak dotychczas 6,5 zł z odpady segregowane oraz 14,00 zł za odpady nie segregowane. Zwiększona została natomiast częstotliwość odbioru odpadów segregowanych(worki), które to będą odbierane co 4-tyg w tych samych dniach co odpady zmieszane (kontenery). Firma REMONDIS zadeklarowała również możliwość wystawienia w każdym z 21 sołectw gminy pojemników na szkło które usprawnią segregację odpadów. Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów. System i terminy pobierania opłat przedstawimy w późniejszym terminie.
 harmonogram odpady.pdf
Uchwała Nr IV/16/2014 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
  Uchwala16.pdf
INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
  INFORMACJA GOSPODARKA ODPADAMI 2014.pdf
Zmiana od dnia 01 lutego 2014r. wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się.
  Zmiana od dnia 01 lutego 2014r..doc
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2014 z miejsc trudnodostępnych
  2 Harmonogram odbioru 2014.doc
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2014
  1 HARMONOGRAM 2014.doc
Informacja na Temat Obowiązków Właścicieli Nieruchomości w Sprawie Odpadów Komunalnych
  informacia a.pdf
Harmonogram wywozu śmieci Gmina Solec nad Wisłą
  harmonogram.pdf
informacja o zmianie konta bankowego
  konto.pdf
INSTRUKCIA WYPEŁNIANIA DEKLARACI
 
UCHWAŁA Nr XL /226 / 2013 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Uchwala266.docx
I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą dotycząca gospodarki odpadami.
  informacia odpady.doc
D E K L A R A C J A w sprawie przejęcia obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne dla firm..
  D E K L A R A C J A 2.pdf
D E K L A R A C J A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
  D E K L A R A C J A 1.pdf

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA