dzisiaj jest: 19 kwietnia 2019. imieniny: Adolf, Leon, Tymon
 
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Ochrona Środowiska
Informacja Wójta Gminy

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Solec nad Wisłą

Wszystkie samorządy gminne zostały zobowiązane ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku do zagospodarowania odpadów komunalnych z prywatnych posesji znajdujących się na terenie swojej gminy

Zgodnie z ustawą nowy system odbioru odpadów ma być wprowadzony od 1 lipca 2013r.

W naszej gminie wszystkie odpady z każdej posesji będzie odbierała firma "Remondis", która wygrała przetarg ogłoszony przez gminę.

Właściciele posesji nie będą podpisywać żadnych umów z firmami o odbiór odpadów.

Wszyscy właściciele posesji otrzymają decyzję Wójta o naliczeniu odpłaty za odbiór odpadów, tak jak przy podatku gruntowym. Opłata ma być wnoszona raz na kwartał w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału za który jest wnoszona, czyli pierwsza wpłata, biorąc pod uwagę że system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku , ma być uiszczona do 31 lipca 2013 roku za trzeci kwartał 2013 roku, a druga do 31 października za czwarty kwartał 2013 roku. W 2014 roku opłaty winny być uiszczone I kwartał - 31.01.2014r., II kwartał -30.04.2014r., III kwartał -31.07.2014r., IV kwartał - 31.10.2014r. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub  przelewem na konto BS Solec nad Wisłą 67913500080000117920000030. Wysokość opłaty ustalona została Uchwałą Rady Gminy od osoby zamieszkałej na posesji i wynosi 14 zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane. Jeżeli właściciel posesji złożył deklarację w Urzędzie Gminy w której zadeklarował segregację odpadów wówczas opłata jest obniżona i wynosi 6,50 zł od osoby miesięcznie.

Minął już termin składania deklaracji - 28.02.2013 roku, których formularz można odebrać w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą. Kto nie złożył wypełnionej deklaracji powinien zrobić to niezwłocznie ponieważ w przypadku braku deklaracji Wójt wyda decyzję o naliczeniu opłaty w oparciu o liczbę osób zameldowanych na posesji i przyjmie stawkę od osoby 14 zł, to znaczy za odpady niesegregowane. 

Segregacja odpadów polegać będzie na wydzieleniu z całości odpadów jakie są wytwarzane w naszej posesji czterech grup odpadów, które należy gromadzić osobno w workach o odpowiednich kolorach                

      Niebieski   - papier i tektura

                        Zielony - szkło

             Żółty - zgniecione puszki metalowe, zgniecione butelki plastikowe, torby foliowe, opakowania

                                    po chemii domowej, nakrętki plastikowe i metalowe 

                         Brązowy - odpady ulegające biodegradacji (ścięte trawy. liście, odpadki
                    kuchenne z warzyw i owoców)

 Odpady segregowane w workach będziemy wystawiać przed posesję raz na kwartał oraz odpady w pojemniku, które pozostaną po segregacji to znaczy takie, których nie będzie można zaliczyć do żadnej z czterech grup odpadów segregowanych raz w miesiącu.

Odpady w workach, które nie będą posegregowane dokładnie tak jak wyżej przedstawiłem, nie będą odebrane przez firmę, a stawka opłaty zostanie zmieniona decyzją Wójta z 6,50 zł za osobę na 14 zł jak za odpady niesegregowane.

Pojemniki będą wydzierżawione przez firmę właścicielowi posesji. Worki dostarczy firma odbierająca odpady.

Segregacja odpadów jest najważniejsza.

Właściwie segregując odpady z naszej posesji p łacimy znacznie mniej niż wrzucając wszystko do jednego kubła.

Od 1 lipca 2013 roku w Zakładzie Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą będzie zlokalizowany punkt selektywnej zbiórki odpadów gdzie będzie można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. pralki, telewizory, lodówki, baterie, świetlówki a także meble. Dwa razy w roku w/w odpady będą odbierane również z Państwa posesji.

Pytania Państwa związane z nowym systemem odbioru odpadów należy kierować do Pani Lucji Śmieszek - Inspektora Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą tel. (048) 37-61-257 wew. 16 lub pocztą e-mailową: gmina@solec.pl.   

Jak postępować z odpadami po 1 lipca?
 ulotka.doc
HARMONOGRAM ZEBRAŃ DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE SOLEC NAD WISŁĄ

HARMONOGRAM ZEBRAŃ DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI

ODPADAMI W GMINIE SOLEC NAD WISŁĄ


 

Lp.

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce zebrania

 

Miejscowość sołectwo

1

10.06.2013

 

19:00

Remiza OSP Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą, Kolonia Nadwiślańska, Kłudzie

2

11.06.2013

 

19:00

Budynek byłej szkoły Boiska

Boiska, Boiska Kolonia

3

12.06.2013

 

19:00

Świetlica wiejska Zemborzyn Pierwszy

Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Kolonia, Zemborzyn Drugi

4

13.06.2013

 

19:00

Dom Kultury Dziurków

Dziurków

5

14.06.2013

 

18:00

Remiza OSP Sadkowice Pierwsze

Sadkowice Pierwsze, Kępa Piotrowińska

6

17.06.2013

 

19:00

Pałacyk Wola Pawłowska

Wola Pawłowska

7

18.06.2013

 

19:00

Remiza OSP Pawłowice

Pawłowice, Marianów

8

19.06.2013

 

19:00

Remiza OSP Przedmieście Bliższe

Przedmieście Bliższe

9

20.06.2013

 

19:00

Remiza OSP Słuszczyn

Słuszczyn, Las Gliniański

10

27.06.2013

19:00

Budynek szkoły Przedmieście Dalsze

Przedmieście Dalsze

11

25.06.2013

19:00

Budynek byłej szkoły Glina

Glina

12

26.06.2013

 

19:00

Świetlica Sadkowice Kolonia

Sadkowice Kolonia, Kalinówek

Informacja dotycząca azbestu
  Informacja dotycząca azbestu.doc
Informacja dotycząca nowego systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Solec nad Wisłą.
  Informacja.dotyczaca czystosci.doc
I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą dotycząca gospodarki odpadami.

 I N F O R M A C J odpady.doc
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

  1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców

 działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Lp.

Nazwa Firmy, adres

telefon

Data wydania

zezwolenia

Regon

Data wygaśnięcia /

cofnięcia lub

zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej

działalności

 

 -

 

 -

 

 

 -

 

 -

 

 -

 

  1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorstw

 działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Lp.

Nazwa Firmy , adres

telefon

Data wydania

zezwolenia

Regon

Data

wygaśnięcia/

cofnięcia lub

zezwolenia

Rodzaj prowadzonej

działalności

 

 -

 

 -

 

 

 

 -

 

 -

 

 -

 

  1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie dla przedsiębiorstw

 działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport

 nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.

Lp.

Nazwa Firmy , adres

telefon

Data wydania

zezwolenia

Regon

Data

wygaśnięcia/

cofnięcia

zezwolenia

Rodzaj

prowadzonej

działalności

 1.

Zakład Usług Komunalnych

Al. Kazimierza Wielkiego 

Nr 5 , 27-320 Solec nad

Wisłą . 48/3761263

Umowa z dnia

01.12.2002 r.

 

 bezterminowa

Opróżnianie

zbiorników

bezodpływowych

i transport

nieczystości ciekłych na terenie Gminy

Solec nad Wisła

 

  1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców

 działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

 nieruchomości.

Lp.

Nazwa Firmy , adres

telefon

Data wydania

zezwolenia

Regon

Data wygśnięcia/

cofnięcia

zezwolenia

Rodzaj prowadzenia

działalności

 1.

Remondis Sp. z o.o.

Oddział w Ostrowcu Św.

ul. Gulińskiego 13 A

27 -400 Ostrowiec Św.

Tel. 41/2624100

 

19.05.2006 r.

 

Regon

011089141

 

 

30.07.2010 r.

Zmiana zezwolenia

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Piotr Pawłowski

ul. Solecka 80

27 – 300 Lipsko

Tel. 608369884

12.07.2011 r.

 

Regon

140408764

10 lat tj. do

12.07.2021 r.

Odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 3.

Przedsiębiorstwo Wywozu

Nieczystości Stałych

„ ALMAX” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

Tel. 48/3628842

20.01.2012 r.

 

Regon

670163803

10 lat tj. do

20.01.2022 r.

Odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Zezwolenie na wycinkę drzew

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

 

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 roku Nr 92, poz. 880).

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
– część III , pkt. 44 załącznika do ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy – pokój Nr 7  w godzinach pracy Urzędu od godz. 7.30

do godz. 15.30.

Termin odpowiedzi :

Do 30 dni.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja , której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

Osoba odpowiedzialna :

Inspektor Lucja Śmieszek – pokój Nr 12 , telefon 48/3761266 wew. 16, 604382628.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w sekretariacie ).

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt

  z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

  1. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony

 przez współwłaściciela.

  1. W przypadku braku komputera wymaganych dokumentów wnioskodawca

 zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 wniosek o wydanie pozwolenia na wycinke drzew.doc

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA