dzisiaj jest: 19 kwietnia 2019. imieniny: Adolf, Leon, Tymon
 
GOPS
IOS
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Ogłoszenia
Wzór oferty na realizację zadania publicznego
  wzor oferty na realizacje zadania publicznego.doc
Ogłoszenie konkurs ofert - 2015 r.
  ogloszenie - konkurs ofert 2015.pdf
Porządek V Sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2015 r
  Sesja V 27.01.15.doc
FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII PROJEKTU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU
  2. FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII DO PROJEKTU.doc
Zarządzenie Wójta - konsultacje w sprawie współpracy z OP
  Zarzadzenie - konsultacje.pdf
Porządek IV Sesji Rady Gminy
  porzadek IV sesji.pdf
Porządek III Sesji Rady Gminy
  Sesja III 17.12.14.doc
OBWIESZCZENIE. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2014
 

pismo26.listopada.pdf

Zarządzenie Wójta
  zarzadzenie wojta.pdf
Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Inspektoracie Oświaty Samorządowej w Solcu nad Wisłą
  zaproszenie.pdf
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  droga 747.pdf

2 ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Inspektoracie Oświaty Samorządowej w Solcu nad Wisłą
  ogloszenie 2014r.pdf
rozstrygnięcie ofert - punkt masażu
  punkt masazu.pdf
Powołanie komisji, rozstrygnięcie ofert
  zarzadzenie 47.2014.pdf
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-R 7820.2.1.2014EK
 
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Inspektoracie Oświaty Samorządowej w Solcu nad Wisłą
  ogloszenie o naborze na stanowisko.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2014 R. 2
  konkurs.pdf
Karta Dużej Rodziny
  Karta.docx
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
  Informacja o naborze 1.5 RPO.pdf
Festiwal 2014
  plakat_475x675_druk.pdf
Sprawozdanie końcowe zadania publicznego
  wzor sprawozdania koncowego nowelizacja.doc
ogłoszenie - wybór ofert
  wybor ofert.pdf
Zarządzenie 15/2014
  zarzadzenie 15.2014.pdf
oferta na realizacje zadan publicznych - wzór
  wzor oferty na realizacje zadan publicznych.doc
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2014
  konkurs ofert - turystyka.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2014 R
  konkurs ofert - ochrona zdrowia.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2014
  konkurs ofert - kultura 2014.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2014 R
  konkurs ofert niepelnosprawni.pdf
ogłoszenie - wybór oferty
  wybor oferty.pdf
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  konkurs ofert.pdf
Zaproszenie na spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Decydujmy razem”

17 grudnia o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą odbędzie się spotkanie warsztatowe w ramach projektu "Decydujmy razem".

Spotkanie odbywa się w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczącego tworzenia
i testowania mechanizmów partycypacji w stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej Polski.

Tematem warsztatów będzie podsumowanie działań w zakresie promocji gminy.

zarządzenie - projekt programu współpracy z OP
  zarzadzenie.pdf
opinia do projektu współpracy z OP
  opinie do projektu.pdf
Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą! 2013
  program festiwwal 2013-2.pdf
Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 2013r
  plakatrolny.pdf
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert
  ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert.pdf
wzor oferty do pobrania
  oferta na realizacje zadan publicznych.doc
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH - na rzecz osob niepelnosprawnych
  konkurs ofert - osoby niepelnosprawne.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH - kultura i sztuka
  konkurs ofert - kultura i sztuka.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH - tutystyka i krajoznawstwo
  konkurs ofert w zakesie turystyki i krajoznawstwa.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH - ochrona i promocja zdrowia
  konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia.pdf
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
  ogloszenie.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
 

oferta realizacji zadania publicznego

 Otwarty konkurs ofert.pdf
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą
  ogloszenie 2722 6 b.pdf
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Solcu nad Wisłą
  ogloszenie 2722 5a.pdf
Zawiadomienie...
 

Zawiadomienie 2.jpg

 Zawiadomienie 1.jpg
Deklaracia
  D E K L A R A C J A.pdf
mapa szczegułowa gminy Solec nad Wisłą
  mapa szczegolowa.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

 zalocznik.pdf
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

 program.pdf
"MINEJ CZADU" - APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 Apel Wojewody Mazowieckiego.pdf
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Wpis do rejestru 2.pdf
Sprawozdanie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Sprawozdanie 1.pdf
Konsultacje w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

konsultacje

 formularz 44.12.pdf
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 KOMUNIKAT CEIDG.pdf
Zapytanie -Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń pod potrzeby realizacji projektu ( biuro projektu i stanowisko pracy dla asystenta rodziny).

 zapytanie biuro.pdf
Świadczenie usług szkoleniowych dla 11 osób bezrobotnych w ramach projektu: „ AKTYWIZACJA ZAWODOWA MOJĄ SZANSĄ”oferta 2012. przedstawiciel hand

 oferta 2012. przedstawiciel hand.pdf
Świadczenie usług szkoleniowych dla 11 osób bezrobotnych w ramach projektu: „ AKTYWIZACJA ZAWODOWA MOJĄ SZANSĄ oferta 2012 prawo jazdy kat.b

 oferta 2012 prawo jazdy kat.b.pdf
konsultacja projektu programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok,

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

 

Projekt uchwały zostanie:

1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;

2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie www.dialog.mazovia.pl;

3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)  Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

 

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)   Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

3) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

4) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.

 projekt_program_2013.doc
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

 000711207.pdf
Kampania wyborcza na ławników sądowych
  ogloszenie.docx
Lista zgłaszających kandydatów na ławników
  Lista zglaszajacych kandydatow na lawnikow.doc
Rozporządzenie
  rozporzadzenie.pdf
karta zgłoszenia kandydata
  karta.pdf
zapytanie o udzielenie informacji o osobie
  zapytanie.pdf

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA