dzisiaj jest: 19 kwietnia 2019. imieniny: Adolf, Leon, Tymon
 
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Aktualności
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XIII OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
  Zgłoszenie.pdf
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE REGULAMIN
  Regulamin K BGR 2015.pdf
Komunikat dla płatników składek w KRUS
  Komunikat KRUS.pdf
Wniosek Akcyza
  Wniosek - pdf.pdf
Programów Unijnych
  MPI Solec .pdf
tablca
  tablica 3.jpg
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOLCU NAD WISŁĄ Z A P R A S Z A na PIERZODARCIE
  PLAKA.jpg
PROGRAM FERII ZIMOWYCH 2015
  Program Ferii Zimowych.pdf
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOLCU NAD WISŁĄ !! Z A P R A S Z A !!
  ZAPROSZENIE JASElka.pdf
OBWIESZCZENIE. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 26 listopada 2014r
  obwieszczenie wojewody 2.pdf
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
  obwieszczenie wojewody.pdf
Dni Solca 2014
  Dni Solca.pdf
ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Nr 132014.pdf
STOP ! Wypalaniu traw
  Stop wypalaniu traw.doc
IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.
 

Regulamin

 Informacja konkurs.doc
LOKALNE FORUM

L O K A L N E  F O R U M

 

PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ SUBREGIONU „Krzemienny Krąg

19 września 2013 r. o godz. 13.30
w G O
K  w Solcu nad Wisłą.

Zapewniamy catering.


Program Forum

13:30 – 13:45 Otwarcie forum – Andrzej Czajkowski – Wójt Gminy

13:45 – 14:15 Przedstawienie dotychczasowych efektów działań projektowych w  subregionie „Krzemienny Krąg” – Marcin Marzec Animator Subregionalny.

14:15 – 14:35 Przedstawienie dotychczasowych efektów działań projektowych w powiecie lipskim – Krzysztof Furmanek – Animator Partycypacji Publicznej w powiecie lipskim.

14:35 – 15:00 Projekt społeczny – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym – Celina Majewska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Przedmieściu Dalszym.

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa

15:15 – 15:30 Realizacja Gminnego Programu Rozwoju Turystyki – Malwina Adamska Gminny Animator Partycypacji Publicznej

15:30 – 16:30 Planowanie i realizacja zadań na rzecz rozwoju lokalnego - dyskusja.

16:30  Zakończenie spotkania


 

W ostatni weekend lipca 2013 r. już po raz ósmy Solec nad Wisłą gościł na Festiwalu Muzyki Klasycznej młodych, utalentowanych muzyków z różnych stron świata.

 Patronem honorowym tegorocznego festiwalu, na który złożyło się sześć koncertów, był Prezes Rady Ministrów 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009-2012, Poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek.

 Koncerty rozpoczął kwartet smyczkowy Lazarus w składzie: Emma Yoon – skrzypce, Julianne Song – skrzypce, Lindsay McLay – altówka i Alice Gott – wiolonczela .Pochodzący z Nowej Zelandii, a obecnie studiujący w Hanowerze, muzycy brawurowo zaprezentowali kwartet smyczkowy Op. 20/2 Haydna, kwartet smyczkowy Op. 18/2 Beethovena oraz uwerturę Rosamunde Schuberta.

 Kana Sugimura(USA) – skrzypce, Anna Szulc – Kapala (Polska) – altówka, Martha Bijlsma(Holandia) – wiolonczela i Endri Nini (Albania) – fortepian to młodzi muzycy zespołu flex ENSEMBLE, którzy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami podczas drugiego dnia festiwalu, prezentując Klavier Quartett Op. 15,c-moll Gabriela Fauré i klakier Quartett Op. 60,c-moll Johannesa Brahmsa.

 W sobotę 27 lipca melomani mogli posłuchać dwóch koncertów: pierwszego w wykonaniu Amber Breunis z Holandii - śpiew i Karoliny Trojok z Polski – fortepian oraz  portugalskiego zespołu Grupo de Fado Cancao de Caimbra. Obdarzona wspaniałym głosem śpiewaczka zaprezentowała, także po polsku, pieśni, m. in. Debussy’ego, Brahmsa, Shumanna oraz Moniuszki i Szymanowskiego.   Na długo pozostanie w pamięci słuchaczy wieczorny występ spowitych w czarne peleryny muzyków  z Portugalii: João Nuno Farinha – śpiew, Manuel Joado Vaz – gitara hiszpańska, Nuno Silva – śpiew  i Fernando Dias Marques – gitara portugalska. Artyści przedstawili czternaście nastrojowych utworów fado. Jak powiedzieli ( z pomocą tłumacza Tomasza Wierzbickiego), fado to „ muzyka duszy”; słowo to oznacza los, przeznaczenie. Fado jest gatunkiem muzycznym powstałym w XIX wieku w biednych dzielnicach portowych miast Portugalii. Nazywane jest często portugalskim bluesem. W 2011 r. styl fado został wpisany na listę Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Istnieją dwa podstawowe rodzaje klasycznego fado: fado  z Lizbony i śpiewane wyłącznie przez mężczyzn fado z Coimbry, którego mieliśmy ogromną przyjemność posłuchać, a także zaśpiewać wspólnie z portugalskimi artystami w Solcu.

 Następnego dnia trzy tradycyjne łodzie wiślane z miłośnikami muzyki klasycznej na pokładzie wyruszyły z „ portu rzecznego Kłudzie” do Piotrawina, gdzie w zabytkowym kościele odbył się recital Simone Eckert z Hamburga, Niemcy, która na instrumencie viola da gamba ( basowej i sopranowej) po mistrzowsku zaprezentowała utwory m. in. Younga, Hume’a i Telemanna.

 Festiwal zakończył liryczny”, nastrojowy jazz w wykonaniu Barbary Bürkle – śpiew, Rainera Heute – saksofon i Thilo Wagnera – fortepian. Trio z Niemiec podjęło się interpretacji standardów muzyki jazzowej w sposób odbiegający od klasyki stylu (bez perkusji i kontrabasu). Hipnotyczny głos wokalistki i wirtuozowska gra na instrumentach przeniosły słuchaczy w lata 20. XX wieku. Pierwszorzędne wykonanie finałowego utworu „Route 66” Bobby’ego Toup’a z pewnością przekonało do tego gatunku muzyki wielbicieli klasyki.

 Organizatorzy festiwalu – Stowarzyszenie Przyjaciół Solca - składają podziękowania proboszczowi parafii w Solcu nad Wisłą ks. dr Krzysztofowi Majowi za udostępnienie wnętrz kościoła św. Stanisława jako sali koncertowej oraz grantodawcom i sponsorom, bez których finansowego wsparcia festiwal nie mógłby się odbyć- szczególnie Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek stowarzyszenia należącego do LGD „Krzemienny Krąg” i przyznało środki na organizację festiwalu pochodzące  z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również drugiemu głównemu grantodawcy, tj. Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Dziękujemy także Urzędowi Gminy w Solcu nad Wisłą,  a zwłaszcza wójtowi gminy panu Andrzejowi Czajkowskiemu, Starostwu Powiatowemu w Lipsku, Fundacji Heidi i Wilhelm Holzapfel – którzy są pomysłodawcami festiwalu i odpowiedzialnymi za jego repertuar, Fundacji Rudolf Augstein oraz firmom Publima Lipsko, Zgodzio,  Piotr Magdziak Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy Zacisze u Zosi, dp doradca podatkowy Tomasz Krawczyk, oddziałowi PTTK w Lipsku, a także  patronowi medialnemu, czyli Twojemu Radiu Lipsko. Dziękujemy dyrektorom szkół: ZSP panu Januszowi Małkowskiemu i CKU pani Anicie Madej za pomoc organizacyjną. A nade wszystko dziękujemy publiczności, stałym słuchaczom koncertów, którzy swoją obecnością i ciepłymi słowami motywują Stowarzyszenie Przyjaciół Solca do organizowania kolejnych edycji Festiwalu Muzyki Klasycznej.

 Jolanta M. Kasprzycka

  Stowarzyszenie Przyjaciół Solca

Kalendarz Wyborczy- wyborów uzupełniających do Rady Gminy
  kaledarz wyborczy.pdf
ZARZĄDZENIE Nr 276 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec nad Wisłą
  Nr.276.pdf
Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Solec nad Wisłą 16.05.2013 r.

Informacja o zamiarze dokonania podziału działki

o nieuregulowanym stanie prawnym

 Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału następujących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Solec nad Wisłą:

1. Obręb Kolonia Nadwiślańska, numery działek:

1146/1, 1183, 1184, 1194/1, 1193, 1197, 1127/4, 1127/7.

2. Obręb Kępa Piotrawińska, numery działek:

23, 31, 205, 255, 374, 375, 384, 390, 391, 392/2, 418, 446, 447, 496, 533, 540, 541/4, 681/4, 563/2, 565, 567/1, 670, 682/1, 626/1, 626/2, 669, 133.

Podział ma na celu wydzielenie działek dla realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrowińska w km 1+400 – 4+490, gm. Solec nad Wisłą”.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości mogą zgłaszać się
do Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą pokój nr 10 w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału ww. nieruchomości.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                                Andrzej Czajkowski

 

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą - działki nr 2722/7 położonej w Solcu nad Wisłą działka nr 2722/7
  ogloszenie 2722 7 nowe.pdf
Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.
  PLAKAT_METANOL_A3[2]-1.pdf
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Przedmieście Dalsze, dnia 3 września 2012 r.

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił Proboszcz Parafii Solec nad Wisłą ks. Krzysztof Maj. Z wielką radością i uśmiechem Pani Małgorzata Gozdur – Rutkowska – Dyrektor szkoły powitała zaproszonych gości, licznie przybyłych rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Bardzo serdecznie i radośnie powitalne słowa skierowała do uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym. Od dzisiaj organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Przedmieściu Dalszym, dzięki któremu ta placówka będzie mogła nadal funkcjonować. Aktywnie i bardzo odpowiedzialnie Zarząd Stowarzyszenia, Pani Dyrektor i nauczyciele zajęli się organizacją i założeniem niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi działając na podstawie art. 82 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Z dniem rozpoczęcia działalności szkole przysługują uprawnienia szkoły publicznej.

Na prowadzenie szkoły Wójt Gminy Solec nad Wisłą umową użyczenia przekazał dla Stowarzyszenia budynek szkoły wraz z wyposażeniem. Ponadto w okresie wakacji przeprowadzono prace remontowe w sali gimnastycznej, kotłowni, wykonano nowe schody zewnętrzne , zakupiono drzwi ogniotrwałe. Wymienione prace zostały sfinansowane przez samorząd gminy. Gdyby nie pomoc i wsparcie Pana Andrzeja Czajkowskiego – Wójta Gminy Solec nad Wisłą samo Stowarzyszenie nie dało by rady. Dzięki temu mamy odpowiednią bazę lokalową, dobrze wyposażone sale lekcyjne w sprzęt i pomoce dydaktyczne jak również nowocześnie urządzone przedszkole. Wobec powyższego dla dzieci nic się nie zmienia, zadbaliśmy o ich dobro.

Funkcjonowanie szkoły na nowych zasadach będzie wymagało zarówno od rodziców jak i członków stowarzyszenia wiele pracy i zaangażowania.  Wierzę, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym będzie funkcjonować na dobrym poziomie, gdzie uczniowie będą dobrze kształceni, będą pod dobrą opieką i będą mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

W bieżącym roku szkolnym w placówce będzie 88 dzieci, w klasach I-VI (47 uczniów) i 41 w dwóch oddziałach przedszkolnych.

 U progu nowego roku szkolnego uczniom życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Gronu Pedagogicznemu natomiast życzę pomyślności we wszystkich przedsięwzięciach, zapału i cierpliwości w codziennej nauczycielskiej pracy, a osiągnięcia uczniów niech będą dla Was źródłem satysfakcji i radości.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły

w Przedmieściu Dalszym

Celina Majewska

Zapraszamy do galerii zdjęć.
VII FESTIWAL MUZYKI KLASYCZNEJ W SOLCU NAD WISŁĄ

 PLAKAT.JPG
KRUS Apeluje: pożar podczas żniw „Zachowaj bezpieczeństwo”

 APEL KRUS .docx
PROGRAM DNI SOLCA

SOBOTA 14. 07. 2012r.

1700 - Otwarcie wystaw plastycznych

NIEDZIELA 15. 07. 2012r.

 600 - 1000 - Zawody wędkarskie (moczydło)

1100 -1300 - Zawody strażackie o puchar Wójta Gminy (boisko gminne)

1300-1430  - Mecz piłki nożnej – GKS Wisła Solec – KS Tarłów (boisko gminne)

1500          - Powitanie zaproszonych gości przez Wójta Gminy (scena przy GOK)

1515-1530 - Rozstrzygnięcie Konkursu na estetyczną posesję i najładniejszy balkon
 w gminie Solec nad Wisłą.

1530-1615  - Konkursy, pokazy „Powódź – razem damy radę” 

1620-1720  - Eliza Prokop – laureatka „Szansy na sukces”

1730-1900  - Kabaret TRUTEŃ

1900-2030   - Dziani i cygańskie gwiazdy

2100-200  - Zabawa taneczna

2230     - Pokaz sztucznych ogni

IINFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

 Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 01.03.2012 r.

Wykaz dotyczy działki nr 406/5 położonej w obrębie Słuszczyn o pow. 2986 m2 .


 Wójt Gminy

 Andrzej CzajkowskiZamieszczono 01.03.2012 r.


3 czerwca, uczniowie ZSS w Solcu nad Wisłą, ZSS w Pawłowicach i PSP w Przedmieściu Dalszym świętowali Dzień Młodzieży. Organizatorem tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy i Zespół Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą. 

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Pan Andrzej Czajkowski, który powitał dzieci i młodzież składając im życzenia z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie, którzy brali udział w konkursach plastycznych otrzymali dyplomy i nagrody.

Następnie na scenie pojawił się kabaret „ZGRYWUS”, który swoim wesołym występem zaprosił  do krainy baśni , bajek i pięknych wierszy. Dzieci brały także udział w licznych konkursach, za co otrzymywały słodkie nagrody. Przy piosenkach i wesołych wierszykach najlepiej bawili się najmłodsi.   Gdy wesoła zabawa dobiegła końca, uczniowie przenieśli się do zupełnie innego świata. Odbyli podróż w odległe czasy, do wieków, w których do karoc zaprzęgano konie, a rycerze zakuci w zbroje, mieczami bronili honoru i ojczyzny. Chociaż tamte wieki owiane już są mgłą zapomnienia, a nam pozostały jedynie legendy, to zaprezentowana lekcja historii przybliżyła nam chociaż w części życie i kulturę średniowiecza. Aktorzy pokazali rycerską broń i sposoby jej używania, niesfornych zakuwali nawet w dyby. Szczególnym zainteresowaniem chłopców cieszyły się miecze i rycerskie zbroje, które można było przymierzyć. Niespodziewane wystrzały z armaty robiły na zebranych ogromne wrażenie, a pojedynki zapierały dech w piersiach.  Wszyscy podziwiali też taniec damy dworu oraz średniowieczną modę i obyczaje. Na zakończenie pokazu, każdy uczestnik dostał na pamiątką ręcznie wykutą monetę.  

Spotkanie zakończyło się o godzinie 1400, jednak przeżycia jakie zapewniła grupa artystyczna ”REKONSTRUKTO” na długo zostaną w pamięci każdego uczestnika.

Gminny Dzień Strażaka – Wola Pawłowska 2011

Dzięki sumiennej pracy i wysokiej sprawności, od wielu lat straż pożarna cieszy się niesłabnącym zaufaniem społecznym, szacunkiem i uznaniem. Być strażakiem to wyzwanie, zaszczyt i obowiązek, bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

W niedzielę 8 maja strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  obchodzili swoje święto w Woli Pawłowskiej. Uroczystości z okazji  Dnia Strażaka rozpoczęły się  Mszą Świętą Polową, którą celebrowali ks. dr Krzysztof Maj – proboszcz parafii Solec nad Wisłą i ks. Dariusz Czajkowski - proboszcz parafii Zemborzyn.

Obchody zgromadziły licznych gości, w uroczystości wzięli udział między innymi: Wójt Gminy Solec nad Wisłą – Andrzej Czajkowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku - st. bryg. mgr inż. Janusz Szylar,  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP - mł. bryg. mgr inż. Tomasz Krzyczkowski, kpt. inż. Jakub Jóźwik, jednostki OSP z terenu Gminy Solec nad Wisłą, radni Rady Gminy oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Po złożeniu meldunku, przywitaniu przybyłych gości i wygłoszeniu okolicznościowych referatów nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków:

Złoty medal

 1. Kędzierski Wojciech
 2. Tuszyński Roman
 3. Czerwonka Zbigniew

Srebrny medal

 1. Juszczyk Jan
 2. Chojka Dariusz
 3. Gałek Jan
 4. Główka Krzysztof

Brązowy medal

 1. Binernat Paweł
 2. Gonciarz Marcin

Wzorowy Strażak

 1. Sochaj Łukasz
 2.  Grabski Tomasz
 3. Sochaj Wojciech
 4. Kawenka Leszek
 5.  Miłek Agnieszka
 6.  Matuska Piotr

Za 25-lecie działalności w OSP

 1. Wąsik Zbigniew

Za zasługi dla OSP

 1. Kucharczyk Julian

Następnie dzieci i młodzież z zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym specjalnie na to święto. Obchody Dnia Strażaka zakończył strażacki poczęstunek.

Jednostka OSP w Woli Pawłowskiej – gospodarz tegorocznych uroczystości składa serdeczne podziękowania osobom, które wzięły udział w przygotowaniach Gminnego Dnia Strażaka, w szczególności zaś sponsorom imprezy: Wójtowi Gminy – Andrzejowi Czajkowskiemu, Radnemu Rady Powiatu - Romualdowi Kowaleczko, Markowi Wesołowskiemu, Grzegorzowi Kucharskiemu, Wiesławowi Szymczykowi, Jackowi Michalcowi, Grzegorzowi Studniarzowi, Mariuszowi Gawlikowi i Krzysztofowi Burdonowi.  

II Turniej Piłki Siatkowej w Solcu nad Wisłą

W dniu 26 marca 2011 roku już po raz drugi odbył się Turniej Piłki Siatkowej
w ramach Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru LGD „Krzemienny Krąg”. Gospodarzem tegorocznej imprezy była nasza gmina - Solec nad Wisłą.
W turnieju wzięły udział drużyny ze wszystkich gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Do Solca przyjechały drużyny z Bałtowa, Bodzechowa, Chotczy, Ćmielowa, Kunowa, Lipska, Rzeczniowa, Sadowia, Sienna i Solca nad Wisłą.

Po uroczystym otwarciu imprezy, którego dokonali: Pan Jacek Witkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” oraz Pan Andrzej Czajkowski – Wójt Gminy Solec nad Wisłą rozpoczęły się rozgrywki sportowe.

Turniej siatkówki rozgrywany był w nowo wybudowanej nowoczesnej hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Wszystkie drużyny na podstawie losowania zostały podzielone na trzy grupy, a mecze odbywały się równolegle na dwóch boiskach. Rozgrywane mecze były bardzo zacięte, a zgromadzeni na trybunach liczni kibice, którzy przyjechali do Solca nad Wisłą mimo nie najlepszej pogody dzielnie rozgrzewali swoich zawodników do walki.

W wyniku niezwykle emocjonujących rozgrywek grupowych do półfinału awansowały drużyny z Solca nad Wisłą, Bałtowa, Kunowa i Lipska.

W finale spotkały się drużyny z Kunowa i Solca nad Wisłą. Po rozegraniu finałowego meczu zwycięzcą okazał się Kunów. Nasza drużyna w składzie: Błaszczyk Michał, Bochenek Grzegorz, Maciąg Mateusz, Michałek Jakub, Serafin Martyna, Serafin Radosław, Wielicki Tomasz, Zastawna Barbara i Zawierucha Tomasz - wywalczyła drugie miejsce. Na trzecim miejscu uklasyfikowało się Lipsko, a czwarte miejsce zajęła drużyna z Bałtowa.
Po zakończeniu rozgrywek i wręczeniu uczestnikom turnieju pucharów, dyplomów oraz upominków na zawodników czekał ciepły poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie dziękujemy za wspaniałą atmosferę i sportową rywalizację, kibicom drużyn za niezwykły doping, a organizatorom za profesjonalną organizację pikniku.

Piknik nie odbyłby się gdyby nie wspaniali sponsorzy. Dziękujemy Firmie „Zgodzio” Beata i Zdzisław Zgoda, Firmie „Publima”, Firmie „Wyroby cukiernicze i piekarskie” Piotr Magdziak. Współorganizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Lipsku, Urząd Gminy Solec nad Wisłą, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, Stowarzyszenie Przyjaciół Solca oraz Twoje Radio Lipsko.

II Turniej Piłki Siatkowej został sfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – rok 2011.

 

obwieszczenie

 obwieszczenie.pdf
XIX Finał WOŚP - Gmina Solec nad Wisłą najlepsza w powiecie lipskim

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Solcu nad Wisłą już za nami. 09.01 2011 roku zagraliśmy po raz piąty. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Znowu padł rekord – 13 672,16 zł. W tym: 13 522,16 zł przekazane do Sztabu WOŚP w Lipsku + 150 zł przekazane na konto XIX Finału WOŚP.

Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00. Zgromadzoną pod sceną przy Gminnym Ośrodku Kultury publiczność powitali Prezes Stowarzyszenia „Wisła” Pan Wiesław Szymczyk i Wójt Gminy Pan Andrzej Czajkowski którzy zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy zachęcając również do udziału w licytacji zebranych fantów na rzecz WOŚP.

Zespół „Progres” swoją rockową muzyką bawił zarówno młodzież szkolną jak
i mieszkańców Solca nad Wisłą oraz okolicznych miejscowości przybyłych na imprezę. Duże brawa otrzymały dzieci ze wszystkich szkół w gminie oraz Dom Dziecka za wspaniałe występy. Następnie zespół „Retro Band” z Łodzi zabrał uczestników XIX Finału w podróż z piosenką po europejskich krajach.

W międzyczasie odbywała się sprzedaż przedmiotów, podarowanych przez ludzi dobrego serca. Jak zwykle aukcję prowadziła, niezastąpiona w takich sytuacjach, Pani Mariola Kolenda przy pomocy Pani Haliny Jóźwik - dla tego duetu nie było rzeczy nie do sprzedania.

Wielkie ognisko i smakowity zapach grillowanej kiełbaski i kaszanki przygotowanych przez koło wędkarskie i stowarzyszenie „Wisła”, oraz przepyszna grochówka zachęcały uczestników imprezy do wrzucenia do puszki symbolicznej złotówki.

Nie byłoby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez wolontariuszy. To oni nie szczędząc sił zbierali pieniądze na szlachetne cele. W Gminie Solec nad Wisłą niekwestionowaną rekordzistką była znowu Irmina Kolenda uczennica I klasy ZSP w Solcu nad Wisłą, która zebrała kwotę 1 339,86 zł. Dla wszystkich wolontariuszy oraz występującej młodzieży oprócz kanapek i herbaty były do podziału dwa wylicytowane torty.

Tradycyjnie na zakończenie Finału WOŚP było wspaniałe światełko do nieba oraz korowód z pochodniami.

Dziękujemy sponsorom i wszystkim wolontariuszom, bez WAS nie byłoby Finału!

Wolontariusze XIX Finału WOŚP – 2011

Solec nad Wisłą

 1. Kolenda Irmina
 2. Kozieja Agnieszka
 3. Starzak Adrian
 4. Fliszkiewicz Magdalena
 5. Skalińska Katarzyna
 6. Stańkowska Agata
 7. Kieloch Anna
 8. Kieloch Mateusz
 9. Kieloch Piotruś
 10. Cybulska Izabela

Pawłowice

 1. Religa Dominika
 2. Ciosek Michał
 3. Iwan Krzysztof
 4. Zarzycka Kinga
 5. Rejowska Natalia
 6. Kulik Jakub
 7. Dolski Patryk
 8. Pakuła Mateusz
 9. Stańczyk Ola
 10. Trela Kornelia
 11. Łukawska Magda

Przedmieście Dalsze

 1. Chmielnicka Weronika
 2. Karwicka Wiktoria
 3. Stołowska Aleksandra
 4. Fliszkiewicz Julia

Sponsorzy XIX Finału WOŚP – 2011

 1. Spółka Leśna Lasu Soleckiego
 2. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Solcu nad Wisłą
 3. Beata i Zdzisław Zgoda – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Raju
 4. Piotr Magdziak – Cukiernia w Solcu nad Wisłą
 5. Jarosław Zardzewiały – „Jarmex” w Solcu nad Wisłą
 6. Tadeusz Kleszarski – Apteka w Solcu nad Wisłą
 7. Marian Fryziel - sklep „Majka” w Solcu nad Wisłą
 8. Gawlik Mariusz – „Bud-Met” w Solcu nad Wisłą
 9. Leszek Dynarek – PPHU „Dawmar” w Solcu nad Wisłą
 10. Grzegorz Kucharski – Sklep Spożywczo Przemysłowy w Solcu nad Wisłą
 11. Danuta Kawałek - Sklep Spożywczo Przemysłowy w Solcu nad Wisłą
 12. Krzysztof Kowalczyk - Sklep Spożywczo Przemysłowy w Solcu nad Wisłą
 13. Katarzyna Markuszewska – Bar „Soleckie klimaty” w Solcu nad Wisłą
 14. Anna Buszkiewicz – Salon Fryzjerski „Twój Styl” w Solcu nad Wisłą
 15. Małgorzata Kotas – Salon Fryzjerski „Małgosia” w Solcu nad Wisłą
 16. Monika Tomala – Salon Wizażu w Solcu nad Wisłą
 17. Gębka Renata – Sklep odzieżowy w Solcu nad Wisłą
 18. Barbara Gruszka – Firma „Grunia” w Solcu nad Wisłą
 19. Zygmunt Zagozdon – „Zyg-Zag” w Solcu nad Wisłą
 20. Jacek Michalec – Stacja paliw i Autogazu w Solcu nad Wisłą
 21. Krzysztof Pietrynik – Usługi Tartaczne w Solcu nad Wisłą
 22. Wojciech Gumński – Pizzeria „Gumiś” w Solcu nad Wisłą
 23. Małgorzata Kryczka Solec nad Wisłą
 24. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Solcu nad Wisłą
 25. Roman Iwan - Naprawa pojazdów i Maszyn Rolniczych w Zemborzynie Pierwszym
 26. Anna Krawczyk – Sklep Spożywczo Przemysłowy w Przedmieściu Bliższym
 27. Krzysztof Burdon – Zakład mechaniczny w Przedmieściu Bliższym
 28. Małgorzata Wodecka – Przedmieście Bliższe
 29. Adam Winiarczyk - Przedmieście Dalsze
 30. Tomasz Karwicki - Sklep Spożywczo Przemysłowy w Dziurkowie
 31. Wiesława Binerat - Sklep Spożywczo Przemysłowy w Słuszczynie
 32. Grzegorz Lichota - Sklep Spożywczo Przemysłowy w Sadkowicach
 33. Płucisz Leszek - Pawłowice
 34. Jan Skoczylas – Zakład Usług Inwestycyjnych i Nadzorów Budowlanych w Lipsku
 35. Tomasz Winsztal – Inspektor nadzoru w Lipsku
 36. Mateusz Kozak – sklep „Moto-Max w Lipsku
 37. Izabela Szymczyk-Szepietowska – Kolor-graf w Lipsku
 38. Firma „Remondis” Sp. z o.o. Ostrowiec Św.
 39. Jerzy Szczygłowski – &
XIX Finał WOŚP
  zap.WOSP str.2.2011doc.doc
15 STYCZNIA RUSZAJĄ DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że w okresie od 15 stycznia 2011 do 25 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):

Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane producentom rolnym do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych uprawnionych do uzyskania ww. dopłat.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, dopłaty będą udzielane do:

 • zbóż ozimych – 100 zł/ha
 • zbóż jarych – 100 zł/ha
 • roślin strączkowych – 160 zł/ha
 • ziemniaka – 500 zł/ha
 • mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka) – 100 zł/ha.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, które dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl . Informacje na temat tego mechanizmu można, również uzyskać w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR tel. 22/661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie tel. 22/515-81-32.

Na stronie internetowej ARR oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie można również uzyskać aktualny druk „Wniosku o przyznanie dopłaty...”.

ZARZĄDZENIE nr 56/10

Wójta Gminy Solec nad Wisłą

z dnia 21 grudnia 2010r.

 

w sprawie dnia wolnego od pracy.

 

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 po. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przypadający w 2010 r. pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. dzień 25 grudnia 2010r. w sobotę, a więc w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela, skutkuje obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

§ 2

W związku z § 1 niniejszego zarządzenia ustalam dzień 24 grudnia 2010r. (piątek_ Wigilia Bożego Narodzenia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą. W tym dniu Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą nie pracuje.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.

 

 Wójt Gminy Solec nad Wisłą

 Andrzej Czajkowski

100- lecie Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym

Od dłuższego czasu szkoła otrzymywała wiele sygnałów o zbliżającej się setnej rocznicy powstania szkoły. Jednym z najaktywniejszych inicjatorów obchodów był Pan redaktor Cezary Gątkiewicz. Z jego inicjatywy powstał właśnie Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia Szkoły. Jako absolwent szkoły całym sercem zaangażował się w to przedsięwzięcie. Nie szczędził czasu, wysiłku fizycznego i intelektualnego. Jego pomysł poparł Wójt Gminy Solec Pan Andrzej Czajkowski. Przyjął on funkcję  współorganizatora uroczystości. To właśnie dzięki jego inicjatywie i wsparciu organizacyjnemu i finansowemu szkoła znalazła fundusze na zakup ciekawych nagród dla dzieci oraz na pokrycie kosztów cateringu, przeznaczonego dla zaproszonych gości.

 Po długich przygotowaniach ze strony władz, dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły,  rodziców, członów komitetu organizacyjnego nadszedł wreszcie oczekiwany dzień.

 Dnia 16 października 2010 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym odbyła się uroczystość jubileuszowa połączona z Gminnym Dniem Edukacji.

 Obchody 100- lecia szkoły rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły koncelebrowaną przez zaproszonych kapłanów w osobach: ks. kanonika  T. Gębki, ks. kanonika Z. Kalinowskiego- absolwenta szkoły, ks. dr K. Maja, ks. Z. Rutkowskiego- absolwenta szkoły i ks. M. Chamerskiego.

 Przybyłych na uroczystość gości, absolwentów i uczniów szkoły, byłych i obecnych nauczycieli oraz pracowników oświaty z Gminy Solec powitał Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Szkoły Pan Romuald Kowaleczko.

Następnie z krótkim montażem słowo- muzycznym wystąpili uczniowie szkoły. Swoim występem wprowadzili radosny a jednocześnie uroczysty nastrój. Nic więc dziwnego, że ich występ spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony przybyłych na uroczystość osób.

 Główny punktem jubileuszu było odsłonięcie tablic upamiętniających długoletnich nauczycieli Szkoły w Przedmieściu Dalszym, a mianowicie: Franciszka Pękalę- inicjatora budowy obiektu, długoletniego jej kierownika, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń mieszkańców Dziurkowa, Przedmieścia Bliższego, Przedmieścia Dalszego, Kalinówka i Słuszczyna; oraz Marię Świechowską – świetnego pedagoga, mającego na względzie dobro dziecka, społecznika- człowieka oddanego problemom wsi i jej mieszkańców. Sylwetki tych osób przedstawiała Dyrektor PSP w Przedmieściu Dalszym, Pani Małgorzata Gozdur- Rutkowska.

Odsłonięcia tablic dokonali przedstawiciele rodzin: wnuk Franciszka Pękali, Pan Arkadiusz Pękala oraz syn Marii i Marcina Świechowskich, Pan Stanisław Świechowski. Towarzyszyli im wybitni absolwenci naszej szkoły: Pan Marek Chmielnicki oraz Pan Tadeusz Rusin. Tablice poświęcił ks. dr Krzysztof Maj.

 Historię szkoły przybliżył zebranym Pan Cezary Gątkiewicz. W interesujący sposób wspominał o początkach naszej placówki, o trudach i radosnych okresach w jej dziejach. Przypomniał osoby i wydarzenia związane ze szkołą, zasługujące na szczególną uwagę.

 Następnie głos zabrał Wójt Gminy Solec nad Wisłą Pan mgr A. Czajkowski,  który skierował gorące słowa podziękowania pod adresem uczniów, biorących udział w konkursach plastycznych i literackich. Odbyły się bowiem cztery konkursy literackie („Mój ulubiony nauczyciel”, „Tego nauczyciela nigdy nie zapomnę”, „Jak uczono w dawnej szkole”, „Najmilsze wspomnienia z lat szkolnych”) oraz dwa konkursy plastyczne („Moja szkoła”, „ Moja szkoła dawniej”). Komisje Konkursowe wyróżniły 20 prac plastycznych oraz 15 prac literackich. Atrakcyjne i praktyczne nagrody rzeczowe ufundował i wręczył osobiście laureatom Pan Wójt Gminy Solec nad Wisłą Andrzej Czajkowski.

Ze względu na fakt, iż jubileusz szkoły został połączony z Gminnym Dniem Edukacji Wójt Gminy Solec nad Wisłą podczas swojego wystąpienia wręczył także nagrody za szczególe osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty dyrektorom i nauczycielom gminnych szkół: dyr. Małgorzacie Gozdur- Rutkowskiej, dyr. Iwonie Borek, dyr. Jerzemu Cieślikowi, Pani Reginie Morawskiej - nauczycielce PSP w Przedmieściu Dalszym, Pani Marzenie Kieloch- nauczycielce PSP w Przedmieściu Dalszym i ZSS w Solcu nad Wisłą, Pani Edycie Stołowskiej- nauczycielce ZSS w Pawłowicach, Pani Halinie Jóźwik – kierownikowi Inspektoratu Oświaty Samorządowej w Solcu.

Część oficjalną zakończyło wystąpienie Małgorzaty Gozdur- Rutkowskiej. Pani Dyrektor PSP w Przedmieściu Dalszym podziękowała wszystkim, którzy wsparli organizacyjnie i finansowo całe przedsięwzięcie. W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowanie skierowała do naszego absolwenta szkoły Pana Romualda Kowaleczko za dar przekazany szkole w postaci tablicy obrotowej.

Wyraziła szczególną wdzięczność Gospodarzowi Gminy Solec nad Wisłą, Panu Andrzejowi Czajkowskiemu, który w znacznym stopniu przyczynił się do zmiany wizerunku naszej placówki. Wsparł poczynania szkoły organizacyjnie i finansowo. Swoją postawą udowodnił, iż sprawy oświatowe i dobro dzieci w naszej gminie są mu bardzo bliskie.

Najcieplejszym akcentem uroczystości były wspomnienia absolwentów licznie przybyłych

z różnych stron Polski i Europy. Ich wspomnienia przeniosły nas w minione lata szkolne. Pozwoliły przypomnieć sobie ludzi i wydarzenia, mające związek z historią Szkoły Podstawowej w Przedmieściu. Odzwierciedleniem słów absolwentów były wystawy: kronik, zdjęć, list uczniów, pamiątek zgromadzonych i wyeksponowanych na korytarzach szkoły. Ekspozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości. Szczególny sentyment wzbudziła mała, drewniana ławeczka szkolna z miejscem na kałamarz i pióro.

 Uroczystość 100- lecia Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym można uznać za udaną. Świadczą o tym napływające do szkoły podziękowania, życzenia, gratulacje, wyrazy najwyższego uznania od uczestników imprezy.

 Miłą, niecodzienną pamiątką po jubileuszowej uroczystości są wpisy w księdze pamiątkowej oraz słowa wiersza autorstwa byłych uczniów naszej szkoły.

R. Morawska, A. Kula.

 

 

 

 

 

 
Gratulacje - płk Andrzej Siebyła

 

IV WIELKIE KRÓLEWSKIE REGATY WIŚLANE O PUCHAR SOŁTYSA KŁUDZIA

W dniu 2 października tradycyjnie już odbyły się IV Wielkie Królewskie Regaty Wiślane organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Solca i Stowarzyszenie „Wisła”.

 Jak głosiły plakaty zapraszające na imprezę, wszystko rozpocząć się miało w „samo południe”. Jednak już dużo wcześniej zaroiło się na kłudzińskim brzegu Wisły od uczestników regat, gości, członków stowarzyszeń i kibiców.

 Wśród gości byli: główny koordynator projektu „WISŁA WRACA DO SOLCA” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu po zawiązaniu Lokalnego Partnerstwa na terenie gminy Solec nad Wisłą - Karol Pająk, przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu prezes Ewa  Kamińska i wiceprezes ksiądz Andrzej Tuszyński, prezes Stowarzyszenia „Wisła” Wiesław Szymczyk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Solca Jacek Witkowski, starosta powiatu lipskiego Roman Ochyński, wójt Gminy Solec nad Wisłą Andrzej Czajkowski, redaktor naczelny Twojego Radia Lipsko Władysław Bajkowski. 

 Nowością w tym roku było uczestnictwo w regatach załóg młodzieżowych, które w ramach projektu „WISŁA WRACA DO SOLCA” w miesiącu wrześniu brały udział w obozie żeglarskim w Kazimierzu Dolnym. Następnie szykują się do odbycia kursu na patent sternika. Załogi młodzieżowe startujące w regatach nosiły nazwy „Desperados” i „Boyrepy”.

Następnie odbyło się losowanie łodzi i wioseł przez kapitanów załóg.

Sędzią głównym zawodów był Pan Zbigniew Pastwa.

 Po losowaniu, załogi w towarzystwie łodzi sędziego głównego oraz asekurowane przez łódź motorową Komendy Powiatowej Policji w Lipsku udały się w okolice wyspy św. Stefana, gdzie tradycyjnie jest linia startu. Należy też zaznaczyć, że poziom Wisły był bardzo wysoki.

 Po usłyszeniu wystrzału oznajmującego strat, z niecierpliwością wszyscy zebrani na brzegu oczekiwali pojawienia się łodzi na horyzoncie.

 Muszę przyznać, że z dużym uznaniem obserwowaliśmy zmagania młodych załóg. Rywalizacja była ogromna, wola zwycięstwa jaką wykazywały obie osady naprawdę nam zaimponowała.

 I stało się – I młodzieżowe Królewskie Regaty Wiślane wygrała załoga „Desperados”.

Na wszystkich uczestników czekały na brzegu cenne nagrody, które wręczył sędzia główny Zbigniew Pastwa.

 Kiedy szlak został już przetarty przyszła kolej na następne zawody. Tym razem mieli się zmagać po raz czwarty członkowie dwóch soleckich stowarzyszeń ( Stowarzyszenie Przyjaciół Solca oraz Stowarzyszenie „Wisła”).

 Odbyło się również losowanie łodzi i wioseł i kolejny rejs w okolice wyspy św. Stefana.

 Wystrzał z pistoletu startowego był znakiem, że poooooszli. Sterowanie batem nie jest sprawą łatwą oraz wiele wysiłku trzeba włożyć, żeby nie przegrać wyścigu z rzeką a co dopiero z rywalami.

 Emocji po stronie dopingujących z obu drużyn było co nie miara. Tym razem jednak osadą lepszą okazała się załoga reprezentująca Stowarzyszenie „Wisła”.

 Puchar przechodni wręczył prezesowi stowarzyszenia oczywiście sędzia główny.

 Wszyscy uczestnicy regat, goście, kibice, mieszkańcy Kłudzia i Solca zostali zaproszeni na przepyszny gorący bigos, pieczone kiełbaski,  herbatę i kawę oraz ciastka, które zasponsorowali nam państwo Marzena i Piotr Magdziakowie. Za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Bilans zmagań pomiędzy dwoma stowarzyszeniami po IV Królewskich Regatach wynosi 2:2. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy w imieniu zarządu SPS bardzo  dziękuję.

Kolejny rok szybko minie i już dzisiaj zapraszamy na jubileuszowe V Królewskie Regaty Wiślane 2011.

 

 Sekretarz SPS Alicja Bania

50-ta jubileuszowa Wystawa i Aukcja Ogierów w Kozienicach

Miłośnicy koni spotkali się na 50 wystawie ogierów w Stadninie Koni w Kozienicach w dniu 25 września 2010 roku. Komisja do oceny pracowała w składzie:

1. Wiesław Niewiński - Kierownik WZHK Białystok

2. Jerzy Gawarecki – Dyrektor SO Kętrzyn

3. Jacek Kozik – Kierownik LZHK Lublin

Przedstawiono 33 ogiery w tym 2 gościnnie z okręgu białostockiego. W tej grupie znajdowały się konie kwalifikujące się zarówno do wpisu do Księgi Rasy polski koń zimnokrwisty, jak i rasy zimnokrwistej w typie sokólskim i sztumskim.

Przedstawiciele Komisji dokonali kontrolnego mierzenia ogierów a następnie weryfikowali każdą ocenę bonitacyjną analizując takie elementy jak typ, przekrój i ruch poszczególnych ogierów. Wystawa odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Powiatu Kozienickiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice.

Z gminy Solec nad Wisłą w wystawie i aukcji wzięły udział dwa ogiery należące do Pana Edwarda Andrzeja Fliszkiewicza. Obydwa ogiery znalazły się w czołówce najlepszych koni (uzyskały 81 i 82 punkty), a sam hodowca został wyróżniony pucharami i nagrodami rzeczowymi, które wręczył Wójt Gminy Solec nad Wisłą.

Efektowną „końską oprawę” wystawy zapewnił wspaniały pokaz powożenia stylowymi zaprzęgami w mistrzowskim wykonaniu Prezesa Krzysztofa Szustera z fachowym komentarzem Pani Beaty Karpety, prezentacja koni pełnej krwi angielskiej oraz występ konny ułanów i dam dworu w historycznych strojach przygotowany przez Pana Zygmunta Jamkę. Bardzo miłym akcentem było również uroczyste wręczenie odznaczeń i medali „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz „Zasłużony dla Hodowli na Mazowszu”.

Imprezę zakończyła uroczysta parada najlepszych ogierów nagrodzona oklaskami licznie przybyłej publiczności.

 

Lucja Śmieszek
ogłoszenie o konkursie
  Ogłoszenie o konkursie Działanie 4.3 RPO WM.pdf

Dzień Młodzieży

Dnia 3 września uczniowie ze szkół naszej gminy świętowali zaległy Dzień Młodzieży, który z powodu majowej i czerwcowej powodzi, nie mógł się odbyć  w wyznaczonym terminie.

 Organizatorem tej imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą w ścisłej współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych. Nad całością czuwała p. Małgorzata Kryczka i p. Jolanta Kucharczyk z pomocą p. Ireny Wojciechowskiej i p. Anny Tatarata. Całość przedsięwzięcia  wspierał Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Wisła.

 Impreza pod nazwą „Osada słowiańska” miała charakter edukacyjno – warsztatowy.

Doskonale wiemy, jak bogate jest dziedzictwo kulturowe naszego regionu i samego Solca nad Wisłą. Wiemy także, że na naszym terenie produkowano kiedyś papier dla odbiorców z kraju i zza granicy. Ta działalność została jednak zapomniana. Zorganizowane warsztaty miały pokazać dzieciom i młodzieży, jak radzono sobie z czynnościami dnia codziennego dawniej.

Całość odbyła się w zrekonstruowanej osadzie słowiańskiej ze sprzętem, tj.: piec do wypieku podpłomyków, maselnica, narzędzia do czerpania papieru i koło garncarskie. Wszystkim kierowali i prowadzili animatorzy w strojach słowiańskich. Dzieci własnoręcznie mogły wytoczyć na kole naczynie z gliny lub wycisnąć kartkę papieru czerpanego ozdobionego listkami i kwiatami.

 Po zakończonych warsztatach odbywały się zabawy i konkursy a także wspólny posiłek, które także były nieodłącznym elementem życia Słowian. 

Tamte odległe czasy, to także czar ognia i magia. Wszyscy więc, mogli uczestniczyć w spektaklu wesołych czarów przeplatanych sztuką kuglarską w wykonaniu zespołu Wójcia Hipcia.

 Charakter edukacyjny tych warsztatów, miał uświadomić uczniom i zebranym widzom ,jak ważne jest kultywowanie tradycji i pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego. Takie działania wzmacniają naszą tożsamość społeczną , jednocześnie integrują i pomagają w rozwoju.
 
 
 
POWRACAJĄ PRZEDSZKOLA !!!

 

Dnia 1 września 2010 roku o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym. Placówka ,,Przedmieskie Przedszkole – Szansą dla Młodego Europejczyka” powstała dzięki inicjatywie nauczycieli wyżej wymienionej szkoły, przy dużym zaangażowaniu Wójta Gminy Solec nad Wisłą Pana mgr Andrzeja Czajkowskiego oraz Radnych Gminy.

 Efektem wspólnych działań jest realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej na terenie naszej gminy. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców, zostało utworzone przedszkole umożliwiające najmłodszym mieszkańcom okolicznych miejscowości (Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Dziurków) bezpłatny dostęp do codziennych, ośmiogodzinnych zajęć w przeciągu dwóch lat. Przedszkolaki będą korzystać nie tylko z zajęć opiekuńczych, ale także edukacyjnych, korygujących i stymulujących poziom ich wszechstronnego rozwoju. Placówka oferuje zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczne/origami, zajęcia muzyczno-rytmiczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą i psychologiem oraz zajęcia integracyjne dzieci z rodzicami. Projektem objęto 15 dzieci oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów z terenu gminy.

W uroczystości otwarcia  Przedmieskiego Przedszkola uczestniczyli:

· Przedstawicielka Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu Pani mgr Anna Natora,

· Proboszcz Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Solcu nad Wisłą ksiądz dr Krzysztof Maj,

· Gospodarz Gminy Solec nad Wisłą, Wójt Pan mgr Andrzej Czajkowski,

· Członkowie Rady Gminy Solec nad Wisłą na czele z przewodniczącym Panem Wiesławem Szymczykiem,

· Sekretarz Gminy Pani Krystyna Ryfka,

· Kierownik Inspektoratu Oświaty Samorządowej Pani Halina Jóźwik,

· Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach Pan mgr Jerzy Cieślik,

· Sołtysi miejscowości z obwodu szkolnego: Pan Jerzy Burdon, Pan Zdzisław Sosnowski, Pan Józef Sas.

W otwarciu placówki wzięło udział grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi tutejszej szkoły podstawowej, a przede wszystkim przedszkolaki i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęła koordynator projektu Pani mgr Małgorzata Gozdur-Rutkowska, która powitała przybyłych gości oraz wystąpiła z krótkim przemówieniem.

Z kolei głos zabrał Wójt Gminy Solec nad Wisłą Pan mgr Andrzej Czajkowski dziękując wszystkim, którzy zaangażowali się w pracę nad projektem, a w szczególności koordynatorowi projektu. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż jest to pierwsza tego typu placówka przedszkolna na terenie gminy. Ciepłe słowa skierował do dzieci przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Szymczyk. Miedzy innymi życzył dzieciom miłego pobytu w przedszkolu.

Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy, przewodniczący Rady Gminy, proboszcz Parafii, koordynator projektu i przedstawicielka M. S. C. D. N. w Radomiu oraz przedstawiciele rodziców i dzieci. Następnie ksiądz dr Krzysztof Maj poświęcił sale przedszkolne, z których będą korzystać na co dzień dzieci 3-5 letnie.

 Wszystkich obecnych zaproszono do obejrzenia nowootwartej placówki przedszkolnej, która została wyposażona w meble, nowoczesny sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne oraz zabawki dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Rodziców i dzieci zaproszono do wysłuchania prelekcji wygłoszonej przez metodyka Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu Panią mgr Annę Natorę. Prelekcja miał na celu uświadomienie zebranym, jakie korzyści dzieciom niesie możliwość uczestniczenia w edukacji przedszkolnej.

Po części oficjalnej rozpoczął się piknik przedszkolny, podczas którego nastąpiło bliższe zapoznanie rodziców i dzieci z wychowawcami/opiekunami. Przebiegał on w miłej i serdecznej atmosferze. Był to również czas na wymianę spostrzeżeń i refleksji. Wszyscy uczestnicy uroczystości stwierdzili, iż tego typu placówki jak Przedmieskie Przedszkole, są prawdziwą szansą dla naszych dzieci. Na pewno pomogą im stać się w przyszłości Młodymi Europejczykami.
 

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA